Teemat

kotisivuille 5 001 webVuosi 2014 oli Kaaderilaulajien 20.toiminta-ja juhlavuosi. Isänmaamme historiaan liittyvät merkittävät tapahtumat; Jääkäriliikkeen perustamisesta 100 vuotta sekä Talvisodan syttymisen 75-vuotismuisto että Jatkosodan päättyminen 70 vuotta sitten, antoivat leimansa  kuoron toiminnalle ja ohjelmistolle.

 
Vuonna 2017 keskitytään kuoron taiteellisen tason ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen lisäksi uusien laulajien rekrytointiin.

"Kaaderilaulajat - mieskuorotoimintaa nuorille kadettiupseereille"