Solisteina konserteissa

ovat esiintyneet

Margareta Brandt (Haverinen)
Jorma Elorinne
Ville Hakanen
Tuuli Hamarila
Kaisa Heikkinen
Juuso Hemminki
Pirkko Hirvonen
Jorma Hynninen
Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog (urut)
Leena Koivisto
Seppo Kolehmainen (lausunta)
Leena Korhonen
Senja Korhonen
Eeva Laine
Henrik Lamberg
Titta Lindqvist
Tea Luoto
Tuuli-Elina Mannila
Katri Paukkunen
Maija Pänkäläinen
Reetta-Stiina Rannanmäki (sello)
Topias Rantanen
Henry Rautio
Esko Ruohonen
Johanna Rusanen-Kartano
Esa Ruuttunen
Tia Svanberg
Antti Tikkanen
SeeliToivio (sello)
Olli-Pekka Tuomisalo (alttosaksofoni)
Emilia Uutinen
Hedi Viisma (kantele)
Antti-Jussi Väinölä (lausunta)
Tuula Saarensola
Lauluyhtye Singerit (Päivi Jordan-Kilkki, Kaija Nuoranne, Tuula Saarensola)

Sekä kuoron jäsenistä

Matti Ahtiainen
Jussi Ahvenjärvi
Hannu Heininen
Veikko Hellman
Seppo Hirvonen

Heikki Hult
Jyrki Porras (lausunta

Hannu Rantala)
Jorma Salovaara
Aulis Sihvonen
Aarno Suorsa
Pauli Toikka

Säestystehtävissä ovat olleet

Reijo Ahola
Collin Hansen
Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog
Annamari Jokinen
Risto-Matti Marin
Musiikkiopisto Juvenalian saksofonikvartetti
Rauno Myllylä
Matti Orlamo
Kati Pirttimaa
Aarno Raninen
Aija-Riikka Rannanmäki
Ilmari Räikkönen
Soitinyhtye Sonare
Tapio Tiitu

Kaartin Soittokunta

Karelia-puhallinorkesteri

Panssarisoittokunta

Varusmiessoittokunta